Elmotorvagnar 2019-06-30—07-01

Elmotorvagnar

AM75

1 bild

AM80

1 bild

AM96

Dessa fordon liknar Y2 och X31K som rullar i Sverige/Danmark i fronten men interiört är de inte alls lika varandra.

3 Bilder