Finland

Finland har två spårvagnsstäder vilka är Helsingfors och Tammerfors. Den sistnämnda öppnade sitt system i augusti 2021.

Helsingfors

115 Bilder

Tammerfors

Spårvägen i Tammerfors invigdes i augusti 2021 och därefter startades den riktiga trafiken i systemet.

26 Bilder