Ellok

193

1 bild

1141

Denna loktyp kan nog kännas igen av svenskar som Rb1 som det hette i Sverige. ASEA tillsammans med ett par andra tillverkare byggde loken mellan 1967 och 1969…

5 Bilder

1142

Lok byggda mellan 1981 och 1989 av Rade Končar.

5 Bilder