Elmotorvagnar

ER2

2 Bilder

Stadler Flirt

Dessa vagnar finns i både diesel- och elversion. Jag har inte hittat något littera på dessa varför jag enbart skriver ut numren i bildtexterna.

6 Bilder