Hannover

I Hannover kör man flera olika vagntyper i trafiken och vagnarna är av höggolvsmodell då plattformarna är höga.

Alstom LHB TW2500

Denna modell är byggd mellan 1997-2000 och finns i 96 exemplar enbart i Hannover.

2 Bilder

LHB TW6000

Den äldsta fordonstypen i trafiken i Hannover, dessa vagnar är byggda 1980-1982 (vagn 6121, 6142 samt 6163). Resterande är byggda 1985-1992 (vagn 6194-6260).

4 Bilder

Vossloh - Alstom TW3000

Av denna modell finns det 153 exemplar i Hannover och dessa är byggda 2013-2020.

7 Bilder