AM96 2019-06-30—07-01

Dessa fordon liknar Y2 och X31K som rullar i Sverige/Danmark i fronten men interiört är de inte alls lika varandra.
AM96 452 ankommer Gent 2019-06-30
AM96 481 i Namur 2019-07-01
AM96 515 ankommer Namur 2019-07-01