420 2018-07-03—2019-05-02

420-motorvagnar uppställda utanför depån vid Berg am Laim i München 2019-05-02
420 964 på Köln Hbf 2018-07-03