182 2016-04-24—2019-05-02

182 004 ankommer Berlin Hbf 2016-04-24
182 006 på Berlin Hbf 2018-07-06
182 015 passerar Friedrichshagen utanför Berlin 2018-07-06
182 505 med Flixtrains tåg vid Hamburg Hbf 2018-07-05
182 505 på Hamburg Hbf 2018-07-05
182 572 passerar Ulm Hbf 2019-05-02