MF/IC3 2018-09-20—2019-12-14

Bilder på danska IC3-tåg i Tyskland. Dessa har jag även bilder på i Danmark i Danmarksalbumet.
MF 5079 samt 5092 i Puttgarden 2019-12-14. Detta var sista tågen som gick denna vägen via Rödby-Puttgarden och som färjades över vattnet via den leden. Efter dessa två tåg har det inte längre gått någon gränsöverskridande tågtrafik denna vägen och nästa gång så sker är den fasta förbindelsen med tunnel klar.
MF 5080 + 5083 rullar av färjan i Puttgarden 2019-10-04. Detta är som sagt historia numera.
MF 5080 + 5083 i Puttgarden 2019-10-04. Dessa fordon blev imed att man upphörde med överskeppningen denna vägen historia här, i varje fall för nu.
MF 5083 ankommer Oldenburg (Holst) 2019-10-04
MF 5083 vid Oldenburg (Holst) 2019-10-04
MF 5083 på Hamburg Hbf 2019-12-14. Detta var det sista tåget till Danmark som lämnade Hamburg för att gå via Lübeck och Puttgarden. Numera går tågen enbart via Flensburg/Padborg från Tyskland till Danmark.
MF 5083 vid Lübeck Hbf den sista gången ett norrgående IC3-tåg gjorde uppehåll här 2019-12-14
MF 5083 har ankommit Puttgarden och ska snart skeppas över för sista gången till Rödby, 2019-12-14
MF 5085 lämnar Oldenburg (Holst) på väg mot Puttgarden och så småningom Danmark 2019-10-05
MF 5088 på Hamburg Hbf 2018-09-20
MF 5089 ankommer Lübeck Hbf med tåg mot Danmark 2019-05-04
MF 5089 på Lübeck Hbf 2019-05-04
MF 5092 + 5084 ankommer Oldenburg (Holst) med tåg mot Hamburg 2019-10-05
MF 5092 + 5084 vid Oldenburg (Holst) 2019-10-05
MF 5092 + 5083 rullar av från färjan M/S Schleswig-Holstein i Puttgarden den sista trafikdagen för denna trafiken 2019-12-14
MF 5092 + 5083 i Puttgarden 2019-12-14
MF 5092 + 5083 i Puttgarden 2019-12-14
MF 5092 + 5083 gör uppehåll vid Lübeck Hbf på sista trafikdagen för dessa fordon här 2019-12-14