628-629-928 2017-07-16—2019-05-27

DB

4 Bilder

NEG

NEG (Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH) är baserat i Niebüll i norra Tyskland. Man trafikerar b.la den 31,5 km långa banan mellan Niebüll och Dagebüll.

4 Bilder