Bvcmz 248.5 2022-04-29

Liggvagnar som ska användas i SJ's nya nattågstrafik mellan Stockholm och Hamburg.
Bvcmz 248.5 61 80 50 91 036-2 i Nässjö 2022-04-29
Bvcmz 248.5 61 80 50 91 036-2 i Nässjö 2022-04-29
Bvcmz 248.5 61 80 50 91 036-2 i Nässjö 2022-04-29