X50-54 2006-06-28—2022-04-27

Mälardalstrafik AB - MÄLAB

Vagnarna som rullar i den s.k "UVEN-trafiken" mellan Linköping-Sala som körs av MÄLAB med SJAB som operatör.

36 Bilder

Norrtåg

35 Bilder

SJ AB

30 Bilder

Skånetrafiken

Skånetrafiken lånade under en period in ett par Regina-vagnar för sin trafik i väntan på nya X61'or.

10 Bilder

Transitio

Transitio äger de flesta av Regina-vagnarna undantaget Västtrafiks vagnar (ej 9036-9041). Man har också två vagnar som man lånar ut till länstrafikbolag som…

16 Bilder

Tåg i Bergslagen

99 Bilder

Upptåget

61 Bilder

Veolia Transport - Mittnabotåget

Mittnabotåget rullade mellan Sundsvall och Östersund fram tills juni 2012 då Norrtåg tog över trafiken på sträckan.

12 Bilder

Värmlandstrafik

16 Bilder

Västtrafik/Västtågen

64 Bilder

X-Trafik

25 Bilder