X12 2006-08-03—2022-03-21

SJ/Transitio

X11 3191-3193 ägs av Transtitio och användes i trafiken på "UVEN" mellan Linköping och Sala fram till december 2020. Övriga X12 som rullar i den trafiken ägs av…

101 Bilder

Västtrafik

56 Bilder