BM73b 2009-10-05—2018-05-28

BM73b 045 vid Olskroken i Göteborg 2009-10-05
BM73b 045 utanför Velanda 2012-11-03. Här är banan numera riven och tågen kör på dubbelspåret som kan anas i bakgrunden.
BM73b 045 vid Artorp norr om Upphärad mellan Göteborg och Trollhättan 2012-11-03. Här är banan idag riven och istället finns en gång- och cykelväg här. Järnvägen går i ett nytt dubbelspår som ligger en bit från platsen.
BM73b 046 i Trollhättan 2011-08-05
BM73b 046 ankommer Trollhättan mot Göteborg 2012-01-02
BM73b 046 rullar in mot Älvängen på väg mot Göteborg 2012-07-05. Här går idag en gång- och cykelväg och järnvägen går i ett dubbelspår till höger om mig utanför bild.
BM73b 046 i ny färgsättning passerar Älvängen 2018-05-28