Dm3 2006-09-09—2012-07-16

Dm3 1206 vid Notviken i Luleå 2012-07-16
Dm3 978 på Järnvägsmuseet i Gävle 2006-09-09