LMV

LMV 1876 på bron över Söder Mälarstrand i Stockholm 2020-07-24
LMV 1970 på det då nya dubbelspåret som ännu ej öppnat vid Velanda söder om Trollhättan 2012-10-16
LMV 1985 i Stockaryd 2006-08-08
LMV 9503 i Nässjö 2010-09-30