Siemens Combino 2018-07-05

Låggolvsvagn som finns i 9 exemplar i Potsdam och är tillverkade 1998-2001.
Vagn 406 vid hållplats Lange Brücke 2018-07-05