BVG/Cegelec GT6U 2016-04-25

Låggolvsvagn tillverkad mellan 1994-1998 och den finns i 77 exemplar i Berlin.
BVG 1541 vid Alexanderplatz 2016-04-25