Adtranz GT6M

Dessa vagnar finns i 11 exemplar i Augsburg och är byggda 1996.
Vagn 601 svänger in på Bahnhofstraße 2019-05-02
Vagn 607 på Bahnhofstraße 2019-05-02