Škoda 15T1 ForCity Alfa Praha

Låggolvsvagn som finns i 8 exemplar och är byggda 2009-2010.
Vagn 9205 på Spálená 2018-06-20