Wegmann GT4f

Det finns enbart två stycken kvar i denna modell nu, vagn 3523 och 3550. Alla övriga är ombyggda till GT4 Armonia liksom även den vagn jag visar på bild här. Dessa var ursprungligen 15 stycken i Timisoara och byggda mellan 1976 och 1977.
Vagn 3540 vid slingan efter Gara Timisoara Nord 2017-07-20