Duewag GT6

I Arad finns det 20 vagnar av denna typen varav 16 är i drift just nu. Dessa härstammar tidigare från Tyskland, framförallt runt Bielefeld och Mannheim.
Vagn 132 som härstammar från Ludwigshafen/Mannheim ses här vid järnvägsstationen, Gara Centrală 2017-07-20
Vagn 132 på Bulevardul Revoluției invid teatern 2017-07-20