Letbanen utanför Århus 2020-01-28

Bilder tagna utanför Århus stad på Letbanen.
Midttrafik 2106-2206 ankommer Grenå 2020-01-28
Midttrafik 2106-2206 i Grenå 2020-01-28
Midttrafik 2106-2206 i Kolind 2020-01-28
Midttrafik 2107-2207 ankommer Kolind 2020-01-28
Midttrafik 2107-2207 avgår från Grenå och korsar bron över Grenaaen 2020-01-28